Jak długo trwa postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne pozwoli Twojej firmie na spłatę długów bez nadmiernego obciążenia i utraty umów. Na czym polega i kiedy warto się na nie zdecydować? Dowiedz się więcej przed podjęciem decyzji.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

W skrócie, postępowanie restrukturyzacyjne to sądowe zatwierdzenie układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, w trakcie którego ustala się nowy plan spłaty zobowiązań, tzw. plan układowy. Postępowanie ma na celu nie dopuścić do ogłoszenia upadłości dłużnika, a pozwolić oddłużyć przedsiębiorstwo poprzez rozłożenie długu na szereg dogodnych rat. Na mocy prawa chroni się wówczas firmę przez redukcję zadłużenia oraz ochronę przeciwegzekucyjną. Restrukturyzacja może przebiegać aż na 5 różnych sposobów.

  1. Zatwierdzenie układu

To zawarcie układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego. Główna rola doradcy restrukturyzacyjnego sprowadza się do przedstawienia wyniku tego rozejmu przed sądem. Zatwierdzenie takiego układu nie dotyka jednak w najmniejszym stopniu spornych wierzytelności i nie powoduje redukcji zadłużenia.

  1. Przyspieszone postępowanie układowe

Na tym etapie pomoc doradcy restrukturyzacyjnego jest już niezbędna. Tworzy cały plan układowy między zadłużoną firmą a wierzycielami, aktywnie działa w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Przedstawia również propozycje układowe wierzycielom i przeprowadza ich głosowanie.

  1. Postępowanie układowe

Różnica w przyspieszonym postępowaniu układowym a tym odbywającym się w zwykłym trybie polega na braku wierzyciela w spisie wierzytelności, przez co może on zgłaszać swój sprzeciw w sądzie. Doradca do spraw restrukturyzacji zajmuje się przebiegiem postępowania w bardzo podobny sposób jak w przypadku przyspieszonego postępowania układowego.

  1. Postępowanie sanacyjne

Postępowanie to kończy się całkowitym przejęciem spółki przez syndyka. Wynik tego postępowania jest najbardziej rygorystyczny, ponieważ syndyk uzyskuje prawo ingerencji w umowy handlowe firmy oraz prawo pracy. Uzyskuje pełną kontrolę nad wewnętrznymi sprawami firmy.

Sprawdź!
Jak zacząć inwestować w złoto fizyczne?

Jak przebiega restrukturyzacja?

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego można przedstawić w kilku prostych krokach. Na początku dokonuje się bezpłatnej analizy sytuacji firmy, a właściciel sporządza spis majątku i listę wierzycieli. Następnie trzeba podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który na jej podstawie może rozpocząć sądowe postępowanie.

Od tego momentu dłużnik uzyskuje ochronę przeciwegzekucyjną na czas 4 miesięcy. W tym okresie doradca proponuje korzystne dla obu stron układy wierzycielom. Przegłosowany kompromis trafia do sądu, który może go zatwierdzić. Wtedy doradca zostaje nadzorcą spłaty długu przez okres wyznaczony sądownie. Zawodowi doradcy restrukturyzacyjni są gotowi pomóc na https://kpr-restrukturyzacja.pl/.

Ile trwa postępowanie restrukturyzacyjne?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań na https://kpr-restrukturyzacja.pl/faq/. W zależności od typu postępowania trwa ono od 6 miesięcy aż do 10 lat. Najszybsze jest postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), które też najlepiej chroni dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *