Czym jest KRD i jakie ma znaczenie? Przekonaj się!

Czym jest KRD i czym różni się od BIK? W jaki sposób wpływa na twoją zdolność kredytową? Sprawdź wszystko, co musisz wiedzieć o tej instytucji!

KRD BIG S.A. (Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, jak brzmi pełna nazwa instytucji) ma szczególne znaczenie dla wszystkich osób, które chcą wnioskować o finansowanie w banku. To największa funkcjonująca nad Wisłą platforma zbierająca i udostępniająca informacje o przedsiębiorcach i konsumentach. Sprawdź, jakie informacje przechowuje i jakie ma znaczenie.

Czym jest KRD?

KRD to, innymi słowy, Krajowy Rejestr Długów. Ta instytucja została powołana w celu gromadzenia, archiwizowania i ujawniania informacji dotyczących rozmaitych niespłaconych zobowiązań. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych to nadrzędny cel KRD. Dotyczy to tak zobowiązań zaciągniętych przez zwykłe osoby jak też przez rozmaite firmy. Informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Długów mają szczególne znaczenie dla banków i rozmaitych instytucji pożyczkowych. One to w ogromnej mierze korzystają z zawartych tam danych, aby weryfikować wypłacalność potencjalnych kredytobiorców.

Krajowy Rejestr Długów czy Krajowy Rejestr Dłużników?

Niejednokrotnie zdarza się, że instytucja bywa określana jako Krajowy Rejestr Dłużników, lecz nie jest to poprawna nazwa. Krajowy Rejestr Długów to instytucja działająca w Polsce już od 2003 roku. Obok KRD wśród biur funkcjonujących od lat w naszym kraju można wymienić jeszcze choćby Biuro Informacji Kredytowej znane szerzej jako BIK. Często zdarza się, że obie te instytucje są ze sobą mylone. Pozornie ich działalność jest podobna, obie zajmują się bowiem zbieraniem danych na temat historii kredytowych osób i instytucji. Krajowy Rejestr Długów skupia się jednak na informacjach o niespłacanych wierzytelnościach.

Sprawdź!
Jak spłacić długi? W jaki sposób pozbyć się wierzycieli? Czy istnieją sposoby na wyjście z długów?

Czym jest Krajowy Rejestr Długów? Szczegółowa specyfika

W tej instytucji gromadzone są tylko i wyłącznie informacje o wszelkich długach. KRD zapewnia dostęp do swojej bazy ogromnej liczbie podmiotów. Nie zaliczają się do nich wyłącznie banki i instytucje pożyczkowe. Informacje o dłużnikach oraz ich zobowiązaniach może zdobyć w KRD szereg różnorodnych instytucji. Teoretycznie każdy może wystąpić do tej instytucji z prośbą o przekazanie danych na temat dowolnej osoby lub podmiotu. Faktem jednak jest, że wyłącznie banki i inne uprawnione instytucje mogą otrzymać dane z KRD bez uprzedniej zgody osoby, której dotyczą wskazane informacje.

Kto sięga po dane z KRD?

Krajowy Rejestr Długów kojarzony jest przede wszystkim z bankami, ale należy pamiętać, że z danych tej instytucji korzystają także prywatne firmy pożyczkowe. Jednak nie wszystkie tego typu placówki sięgają po dane z KRD. Informacja o tym, czy dana instytucja korzysta z rejestru, czy też nie, może mieć znaczenie dla osoby wnioskującej o pożyczkę.

Powody sprawdzania danych w Krajowym Rejestrze Długów

Powód, dla którego banki oraz inne instytucje pożyczkowe sprawdzają dane w KRD, jest jasny. Jest to chęć zabezpieczenia własnych interesów przed potencjalnie niegodnymi zaufania i niewypłacalnymi kredytobiorcami. KRD służy właśnie temu, aby każdy pożyczkodawca posiadał możliwość sprawdzenia wszelkich istotnych danych. Tak, aby mógł podjąć rzetelną decyzję na temat przyznania bądź odmówienia finansowania.

KRD a podpisywanie umów

Sprawdzanie danych w Krajowym Rejestrze Długów nie dotyczy zresztą jedynie procedury wnioskowania o kredyt bankowy czy inną pożyczkę. Może mieć też miejsce w przypadku zawierania umowy na świadczenie różnorakich usług. Ich dostawcy również mogą sprawdzać twoje dane w KRD, aby zabezpieczyć swoje interesy. Uzyskując informację na temat tego, w jaki sposób spłacasz swoje zobowiązania, różne instytucje mogą zdecydować, czy podpisać z tobą umowę. Dlatego też ważne jest, aby dbać o terminowe regulowanie swoich zobowiązań. Trafienie do KRD nie musi oznaczać tragedii i utraty szans na jakiekolwiek pożyczki, jednak z zasady ten fakt utrudnia operowanie w wielu obszarach.

Sprawdź!
Jak sprawdzić, czy jestem w KRD? Dowiedz się, czym jest baza KRD i jak sprawdzić swoje wpisy w Krajowym Rejestrze Dłużników!

Kto może trafić do Krajowego Rejestru Długów?

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie wydaje się oczywista. Mogą tam trafić wszyscy ci, którzy nie regulują swoich należności w sposób właściwy i terminowy. Ale co to dokładnie znaczy i jak nie pozwolić się wpisać do KRD? Mowa tu o osobach, które nie uregulowały należności przez trzydzieści dni lub więcej. Oczywiście w sytuacji gdy zobowiązania te nie zostały umorzone. Łączna kwota do zapłaty musi wynosić co najmniej 200 złotych.

Po jakim czasie dane dłużnika pojawiają się w KRD?

Można tam trafić tak z powodu zadłużenia, które powstało z tytułu umowy o kredyt, jak też z powodu zadłużenia wynikającego z innych umów (w tym choćby dotyczących usług telekomunikacyjnych). Pamiętaj jednak, że do KRD nie trafisz automatycznie. Musi minąć miesiąc od przesłania dłużnikowi informacji o tym, że jego dane mogą znaleźć się w rejestrze. Dostarczając tę informację, wierzyciel informuje dłużnika o ostatecznym terminie spłaty zobowiązania. Najpierw następuje więc sądowe wezwanie do zapłaty, zanim dane dotyczące danej osoby trafią do rejestru. Dopiero kiedy ten nie ureguluje zobowiązania w terminie, należy wpisać dłużnika do KRD. Osoba wpisana do Krajowego Rejestru Długów musi się liczyć z określonymi konsekwencjami tej sytuacji.

Jak sprawdzić, czy informacja o tobie znalazła się w KRD?

Chcesz zweryfikować, czy twoje dane znajdują się w rejestrze i czy nastąpił wpis do KRD? Możesz to uczynić. Dany konsument może sprawdzić informacje zarówno o sobie, jak i o innych osobach. W tym celu należy zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Długów, podając swoje imię, nazwisko, telefon, kod pocztowy oraz adres mailowy. Po potwierdzeniu tożsamości należy się zalogować i wprowadzić swój PESEL, aby otrzymać odpowiedni raport.

Sprawdź!
Przedawnienie odsetek – umorzenie roszczenia z tytułu przedawnionych odsetek stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu!

Sprawdzanie informacji o firmie

Jeżeli chcesz sprawdzić dane jakiejś firmy, aby zweryfikować jej wiarygodność, wystarczy, że w odpowiednim module wprowadzisz NIP danego przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach, aby dane pozyskać, konieczne może być jednak uzyskanie zgody określonej osoby lub instytucji.

KRD – centrum procesu odzyskiwania wierzytelności

Funkcja Krajowego Rejestru Długów jest jasna. Nie służy on do ścigania dłużników, ale raczej do pomocy w zaspokajaniu potrzeb wierzycieli. Również o tych ostatnich zbierane są stosowne dane w rejestrze. Wszystko po to, aby wymiana informacji służyła skutecznemu egzekwowaniu wszelkich należności.

Mając podstawową wiedzę na temat KRD, możesz pilnować swoich zobowiązań, tak aby w przyszłości nie utrudniać swojej sytuacji. Pamiętaj – bycie umieszczonym w rejestrze może wpłynąć znacząco na twoją zdolność kredytową i postrzeganie twojej osoby przez różne instytucje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *