Ile może zabrać komornik podczas egzekucji z wynagrodzenia? Sprawdź, czym jest kwota wolna od zajęcia!

Ile może zabrać komornik? To jedno z pytań, które zadają osoby mające problem z nieuregulowanymi długami. Kwota wolna od zajęcia komorniczego zmienia się w zależności od rodzaju umowy i zadłużenia. Dowiedz się, ile komornik może zająć w 2022 roku!

Ile może zabrać komornik, a ile musi zostać na koncie dłużnika? Wysokość kwoty wolnej od potrąceń równa jest minimalnej płacy w danym roku. Istnieją jednak pewne wyjątki, w których nawet pieniądze wolne od potrąceń komornik ma prawo zająć. Jeśli nie udało ci się spłacić zadłużenia, a wierzyciel wystąpił na drogę sądową i uzyskał wyrok sądowy o egzekucji długu, do sprawy przystępuje komornik sądowy. Egzekucja komornicza nie jest niczym przyjemnym, dlatego warto znać swoje prawa, ale i obowiązki. Sprawdź, ile komornik może zabrać z pensji i od czego zależy kwota wolna od zajęcia!

Ile komornik może zająć w 2022 roku?

Od wielu lat wysokość kwoty, którą komornik może zabrać z wynagrodzenia jest zależna od płacy minimalnej w danym roku. Im wyższa pensja minimalna, tym więcej dłużnikowi komornik musi zostawić. W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosiło 2800 zł brutto. W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie jest znacznie wyższe, dzięki czemu z pensji dłużnika zostanie więcej wolnych środków. Najniższa krajowa w 2022 roku wynosi bowiem 3010 zł brutto, czyli około 2364 zł netto! W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom poniżej 26 roku życia komornik musi zostawić właśnie 3010 zł.

Sprawdź!
Co grozi za sprzedaż auta zajętego przez komornika: konsekwencje prawne

Kwota wolna od zajęcia komorniczego, a maksymalny granica zajęcia wynagrodzenia dłużnika

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najczęściej spotykaną metodą odzyskiwania należności. Dla wszystkich dłużników niealimentacyjnych, którzy pracują na umowę o pracę na cały etat, kwota wolna od zajęcia jest uniwersalna i wynosi 3010 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że istnieje również zasada dotycząca maksymalnej sumy zajęcia. Komornik musi pozostawić na koncie minimum 50% wynagrodzenia dłużnika. Nieco inaczej wygląda ta kwestia w przypadku osób mających długi alimentacyjne – komornik może zająć 60% miesięcznego dochodu dłużnika.

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

W przypadku umowę o pracę na cały etat kwota wolna od potrąceń w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Jeśli wynagrodzenie z umowy dłużnika jest równe kwocie minimalnej, komornik nie może zająć nawet złotówki. Jednak nie zawsze są to pieniądze całkowicie nie do ruszenia! Jeżeli zadłużenie wynika z niepłaconych alimentów, komornik może zająć maksymalnie równowartość 6/10 minimalnej krajowej, czyli 1806 zł brutto. Do dyspozycji dłużnika pozostanie wtedy zaledwie 1204 zł brutto. Potrzeby dzieci są traktowane przez państwo priorytetowo, dlatego prawo dla dłużników alimentacyjnych jest surowsze.

Umowa o pracę na niepełny etat – ile komornik może zabrać z wynagrodzenia?

Wypłata z tytułu umowy o pracę na niepełny etat również jest chroniona przed postępowaniem egzekucyjnym. Komornik ma prawo do zajęcia proporcjonalnej części wynagrodzenia minimalnej względem wysokości etatu. Najprościej ujmując: jeśli osoba jest zatrudniona na pół etatu, wysokość zajęcia komorniczego nie może przekroczyć połowy płacy minimalnej na dany rok. W bieżącym roku byłaby to kwota 1505 zł brutto, czyli na koncie bankowym dłużnika powinno zostać do dyspozycji około 1182 zł netto. W przypadku dłużnika alimentacyjnego z 1505 zł brutto komornik musi zostawić zaledwie 40% kwoty.

Sprawdź!
Czy komornik może zająć odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Jak dużo może zabrać komornik z umowy zlecenia?

Jeszcze do 2019 roku wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia mogło być całkowicie zajęte w postępowaniu egzekucyjnym. Sytuacja ta uległa jednak polepszeniu i aktualnie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Co to oznacza? W pewnych warunkach umowa zlecenie może być traktowana jak umowa o pracę. Nowelizacja przepisów sprawiła, że w przypadku świadczeń o charakterze powtarzalnym stosuje się takie same przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia. Nie dzieje się to jednak z automatu. Dłużnik sam musi udowodnić komornikowi, że jego wypłata spełnia warunki postawione w kodeksie cywilnym.

Umowa zlecenie – kiedy komornik nie może zabrać wszystkich pieniędzy?

Aby umowa cywilnoprawna została potraktowana w postępowaniu egzekucyjnym jak umowa chroniona przez kodeks pracy, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Dłużnik musi poinformować pracownika egzekucyjnego, że jego wynagrodzenia spełnia trzy warunki:

  1. Zarobki z umowy cywilnoprawnej mają charakter stały (nie jest to praca dorywcza i trwa od minimum kilku miesięcy);
  2. Wynagrodzenie ma charakter powtarzalny (wypłata wpływa na konto w równych odstępach, np. co tydzień lub co miesiąc);
  3. Umowa zlecenia musi być jedynym źródłem utrzymania.

Jeśli umowa spełnia wszystkie okoliczności, wówczas komornik nie będzie mógł zająć całej naszej pensji.

Kwota wolna od egzekucji w przypadku umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest najmniej korzystną umową dla dłużnika. Ten typ umowy charakteryzuje się tym, że nie jest to praca powtarzalna i regularna. Dlatego pracownik egzekucyjny nie może jej potraktować jak umowę o pracę. Niestety, aktualne przepisy o egzekucji jasno wskazują, że komornik z umowy o dzieło będzie mógł zająć pensję w wysokości 100% zarobionych pieniędzy. Nie mamy tu do czynienia z terminem minimalnej pensji i kwotą, którą komornik musi zostawić dłużnikowi. W tym przypadku nie działa również zasada o maksymalnej granicy zajęcia wynagrodzenia.

Sprawdź!
Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy: rozterki pracownika na zwolnieniu lekarskim

Zajęcie komornicze a emerytura – ile komornik może zabrać z emerytury?

Komornik nie ma prawa do zajęcia całej emerytury! Ustawy nakładają na pracowników egzekucyjnej surowe ograniczenia, do których muszą się stosować. Komornik nie ma możliwości, aby pozbawić emeryta środków do życia. To, ile komornik zajmie zależy jednak od rodzaju zadłużenia. Temat zajęcia emerytur i rent jest bardzo złożony, dlatego będzie opisany w osobnym artykule. Postaramy się jednak przedstawić tutaj podstawowe zasady dotyczące egzekucji komorniczej w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ile zajmie komornik z emerytury? Rodzaje zadłużeń

Wysokość zajęcia świadczeń emerytalnych określana jest za pomocą progów procentowych w zależności od rodzaju długu. Komornik będzie mógł zabrać:

  • 25% emerytury, jeśli emeryt zalega ze spłatą kredytu, pożyczki lub opłat za media;
  • 50% emerytury, jeśli dług powstał w wyniku braku płatności za pobyt w placówkach zdrowotnych i opiekuńczych;
  • 60% emerytury, jeśli zadłużenie dotyczy alimentów.

Dobrą informacją dla emerytów jest fakt, że komornik nie zabierze tzw. trzynastki (dodatkowego świadczenia przysługującego każdej osobie uprawnionej do świadczeń emerytalnych).

W przypadku egzekucji komorniczych ważnym terminem jest minimalne wynagrodzenie za pracę. W większości przypadków kwota minimalnego wynagrodzenia musi zostać do dyspozycji dłużników. Jeśli jednak twoje długi dotyczą alimentów lub pracujesz na umowę o dzieło, sytuacja nieco się komplikuje. Pamiętaj, że komornik ma obowiązek działać zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *