Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty? Czy 13. emerytura jest kwotą wolną od zajęcia komorniczego? Sprawdź to!

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2022 roku? To, ile komornik może zająć podczas egzekucji komorniczej, zależy w głównej mierze od rodzaju należności. Dłużnik nie może zostać bez środków do życia. Dowiedz się, jaka jest kwota wolna od potrąceń!

To, ile komornik może zabrać z emerytury, czy renty jest dość skomplikowanym zagadnieniem. Ustawy w polskim prawie skrupulatnie nakładają na wykonawców egzekucji komorniczej pewne ograniczenia, dzięki którym nie mają oni możliwości zajęcia całego świadczenia emerytalnego. Jednak wysokość kwoty wolnej od egzekucji i sposób odzyskiwania należności zależy przede wszystkim od rodzaju zadłużenia. W każdym przypadku komornik ma obowiązek stosować się do przepisów, dlatego warto znać swoje prawa. Sprawdź, jak przebiega egzekucja z emerytury lub renty oraz jaki procent emerytury komornik ma prawo zająć!

Egzekucja z emerytury – ile komornik musi zostawić z emerytury i renty?

W idealnym świecie każdy dług zostałby spłacony w terminie. Niestety, nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Utrata pracy, inflacja i wzrost cen lub ciężka choroba mogą skutecznie pokrzyżować plany i utrudnić uregulowanie płatności. Wierzyciele chcą za wszelką cenę odzyskać swoje środki finansowe, przez co składają pozew do sądu i uzyskują tytuł egzekucyjny. W takiej sytuacji do sprawy wkracza komornik sądowy, który musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • do dyspozycji dłużnika musi pozostać kwota wolna od zajęcia z emerytury;
 • komornik nie może przekroczyć górnego progu zajęcia.
Sprawdź!
Jak długo komornik może prowadzić egzekucję? Jakie wygląda egzekucja komornicza? Czy dług ulega przedawnieniu?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – ile komornik może zabrać z emerytury?

Wysokość kwoty wolnej emerytury, której komornik nie może zająć, jest stała i waloryzowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dnia 1 marca każdego roku. W 2022 roku wartości wolne od potrąceń wyglądają następująco:

 • 594,05 zł – przy wierzytelnościach wynikających z alimentów wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
 • 237,61 zł – za należności z tytułu pobytu w domach opieki, ośrodkach opiekuńczych lub zakładach opieki zdrowotnej;
 • 784,16 zł – w przypadku niesłusznie pobranych świadczeniach (art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS);
 • 980,19 zł – zadłużenia niealimentacyjne (kredyty, pożyczki, opłaty za media) wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Wysokość twojej emerytury a kwota zajęcia

Środki, które są chronione i muszą zostać wolne od egzekucji minimalnej emerytury to jedno. Jednak co w przypadku większych świadczeń emerytalnych? Komornik nie może zająć całej nadwyżki. W polskim prawie wyróżnia się dodatkową zasadę, która jasno określa górną granicę potrąceń. Podobnie odbywa się to w przypadku egzekucji wynagrodzenia za pracę. Zasada ta reguluje maksymalny procent całej wysokości emerytury brutto, który komornik będzie mógł zająć. Jakie są procentowe progi potrąceń w przypadku emerytury?

Granice potrąceń przy egzekucji komorniczej – rodzaje długów

Emeryci niestety należą do najbardziej zadłużonej grupy społecznej w Polsce. Problem wynika z dużych wydatków i stanowczo zbyt niskich świadczeń emerytalnych. Na powstałych długach bardzo często prowadzone są egzekucje. Warto pamiętać, że komornik musi zostawić na koncie emeryta odpowiednią ilość pieniędzy! Ile komornik może zająć z emerytury? Należność, która może zostać pobrana z rachunku bankowego seniora, określana jest progami procentowymi, które zależą od rodzaju wierzytelności. Komornik nie ma prawa pozostawić dłużnika bez środków do życia.

Sprawdź!
Ile komornik może zabrać z konta? Czy emerytura podlega egzekucji? Czy egzekutor może zająć cały rachunek bankowy?

Progi procentowe

Wysokość potrącenia należności z emerytury jest szczegółowo określona w procentach. Wartości zajęć zmieniają się wraz z rodzajem długu. Zgodnie z przepisami:

 • komornik może zająć aż 60% z całej emerytury w przypadku długów wynikających z niepłaconych świadczeń alimentacyjnych;
 • komornik może pobrać 50% kwoty emerytury, jeśli wierzytelność powstała na skutek braku płatności za pobyt w placówkach zdrowotnych, domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczych;
 • komornik może zająć maksymalnie 25% świadczenia, jeżeli długi dotyczą kredytów, pożyczek lub opłat za media.

13. emerytura – czy komornik może zająć dodatkowe świadczenie emeryta?

Aby poprawić nieco jakość życia i sytuację materialną seniorów, każdemu emerytowi wypłacane jest dodatkowe świadczenie. Trzynasta emerytura przekazywana jest każdej osobie, która uzyskuje świadczenie emerytalne w Polsce. W myśl ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych komornik może egzekwować pieniądze ze świadczeń emerytalnych, jednak tzw. trzynastka stanowi wyjątek od reguły. Zgodnie z przepisami komornik nie może dokonywać potrąceń z dodatkowego świadczenia. Co więcej, trzynasta emerytura jest nawet specjalnie oznaczona, aby uniknąć błędnego zajęcia przez komornika.

Ile emerytury może zająć komornik? Sprawdź, jak obliczyć krok po kroku!

Komornik z emerytury może zabrać nadwyżkę od kwoty wolnej od potrąceń. Należność nie może jednak przekroczyć maksymalnego progu procentowego. Komornik musi pozostawić określoną część emerytury oraz renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość wierzytelności oraz ilość egzekucji nie ma wpływu na wysokość sumy wolnej od potrąceń – komornik może zająć konto bankowe emeryta i zabrać na poczet spłaty długów obowiązujący maksymalny procent świadczenia. Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza możliwe potrącenie z emerytury?

Sprawdź!
Skarga na czynności komornika – gdzie wnieść skargę?

Oblicz, ile komornik zajmie z twojej emerytury!

 1. Z kwoty emerytury brutto oblicz wartość netto;
 2. Ustal maksymalny procent potrącenia zgodnie z rodzajem należności;
 3. Wylicz procent potrącenia od wartości brutto.
 4. Odejmij od emerytury netto procent, który wyliczyłeś w punkcie 3.;
 5. Porównaj wynik z kwotą wolną od zajęcia.

Jeśli wynik jest niższy od kwoty wolnej, komornik zabiera całą nadwyżkę nad kwotę wolną od potrąceń. Jeśli wynik jest wyższy – komornik zajmie dokładnie taką kwotę.

Czy komornik ma prawo zająć emeryturę KRUS?

Komornik może zająć zarówno świadczenia z ZUS, jak i emerytury rolnicze z KRUS. W tym przypadku również komornik nie ma prawa zająć sumy wolnej od potrąceń. Zasady egzekucji oraz kwoty, których komornik nie ma możliwości zabrać, są dokładnie takie same, jak w opisywanych przez nas emeryturach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z prawem komornik może więc pobierać pieniądze na spłatę wierzytelności z emerytur z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Wiesz już, ile komornik może zabrać z emerytury. Nie jest tajemnicą, że kredyty i inne wierzytelności powinny być spłacane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeśli nie jesteś w stanie spłacić swoich należności w terminie, świat się nie zawali! Komornik nie będzie mógł zostawić cię bez środków do życia. Komornik może zabrać z pensji bądź emerytury wyłącznie określoną sumę pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *