Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty? Czy 13. emerytura jest kwotą wolną od zajęcia komorniczego? Sprawdź to!

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2022 roku? To, ile komornik może zająć podczas egzekucji komorniczej, zależy w głównej mierze od rodzaju należności. Dłużnik nie może zostać bez środków do życia. Dowiedz się, jaka jest kwota wolna od potrąceń!

To, ile komornik może zabrać z emerytury, czy renty jest dość skomplikowanym zagadnieniem. Ustawy w polskim prawie skrupulatnie nakładają na wykonawców egzekucji komorniczej pewne ograniczenia, dzięki którym nie mają oni możliwości zajęcia całego świadczenia emerytalnego. Jednak wysokość kwoty wolnej od egzekucji i sposób odzyskiwania należności zależy przede wszystkim od rodzaju zadłużenia. W każdym przypadku komornik ma obowiązek stosować się do przepisów, dlatego warto znać swoje prawa. Sprawdź, jak przebiega egzekucja z emerytury lub renty oraz jaki procent emerytury komornik ma prawo zająć!

Egzekucja z emerytury – ile komornik musi zostawić z emerytury i renty?

W idealnym świecie każdy dług zostałby spłacony w terminie. Niestety, nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Utrata pracy, inflacja i wzrost cen lub ciężka choroba mogą skutecznie pokrzyżować plany i utrudnić uregulowanie płatności. Wierzyciele chcą za wszelką cenę odzyskać swoje środki finansowe, przez co składają pozew do sądu i uzyskują tytuł egzekucyjny. W takiej sytuacji do sprawy wkracza komornik sądowy, który musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • do dyspozycji dłużnika musi pozostać kwota wolna od zajęcia z emerytury;
 • komornik nie może przekroczyć górnego progu zajęcia.
Sprawdź!
Czy komornik może zająć mieszkanie żony za długi męża

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – ile komornik może zabrać z emerytury?

Wysokość kwoty wolnej emerytury, której komornik nie może zająć, jest stała i waloryzowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dnia 1 marca każdego roku. W 2022 roku wartości wolne od potrąceń wyglądają następująco:

 • 594,05 zł – przy wierzytelnościach wynikających z alimentów wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
 • 237,61 zł – za należności z tytułu pobytu w domach opieki, ośrodkach opiekuńczych lub zakładach opieki zdrowotnej;
 • 784,16 zł – w przypadku niesłusznie pobranych świadczeniach (art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS);
 • 980,19 zł – zadłużenia niealimentacyjne (kredyty, pożyczki, opłaty za media) wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Wysokość twojej emerytury a kwota zajęcia

Środki, które są chronione i muszą zostać wolne od egzekucji minimalnej emerytury to jedno. Jednak co w przypadku większych świadczeń emerytalnych? Komornik nie może zająć całej nadwyżki. W polskim prawie wyróżnia się dodatkową zasadę, która jasno określa górną granicę potrąceń. Podobnie odbywa się to w przypadku egzekucji wynagrodzenia za pracę. Zasada ta reguluje maksymalny procent całej wysokości emerytury brutto, który komornik będzie mógł zająć. Jakie są procentowe progi potrąceń w przypadku emerytury?

Granice potrąceń przy egzekucji komorniczej – rodzaje długów

Emeryci niestety należą do najbardziej zadłużonej grupy społecznej w Polsce. Problem wynika z dużych wydatków i stanowczo zbyt niskich świadczeń emerytalnych. Na powstałych długach bardzo często prowadzone są egzekucje. Warto pamiętać, że komornik musi zostawić na koncie emeryta odpowiednią ilość pieniędzy! Ile komornik może zająć z emerytury? Należność, która może zostać pobrana z rachunku bankowego seniora, określana jest progami procentowymi, które zależą od rodzaju wierzytelności. Komornik nie ma prawa pozostawić dłużnika bez środków do życia.

Sprawdź!
Czy komornik może zająć odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Progi procentowe

Wysokość potrącenia należności z emerytury jest szczegółowo określona w procentach. Wartości zajęć zmieniają się wraz z rodzajem długu. Zgodnie z przepisami:

 • komornik może zająć aż 60% z całej emerytury w przypadku długów wynikających z niepłaconych świadczeń alimentacyjnych;
 • komornik może pobrać 50% kwoty emerytury, jeśli wierzytelność powstała na skutek braku płatności za pobyt w placówkach zdrowotnych, domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczych;
 • komornik może zająć maksymalnie 25% świadczenia, jeżeli długi dotyczą kredytów, pożyczek lub opłat za media.

13. emerytura – czy komornik może zająć dodatkowe świadczenie emeryta?

Aby poprawić nieco jakość życia i sytuację materialną seniorów, każdemu emerytowi wypłacane jest dodatkowe świadczenie. Trzynasta emerytura przekazywana jest każdej osobie, która uzyskuje świadczenie emerytalne w Polsce. W myśl ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych komornik może egzekwować pieniądze ze świadczeń emerytalnych, jednak tzw. trzynastka stanowi wyjątek od reguły. Zgodnie z przepisami komornik nie może dokonywać potrąceń z dodatkowego świadczenia. Co więcej, trzynasta emerytura jest nawet specjalnie oznaczona, aby uniknąć błędnego zajęcia przez komornika.

Ile emerytury może zająć komornik? Sprawdź, jak obliczyć krok po kroku!

Komornik z emerytury może zabrać nadwyżkę od kwoty wolnej od potrąceń. Należność nie może jednak przekroczyć maksymalnego progu procentowego. Komornik musi pozostawić określoną część emerytury oraz renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość wierzytelności oraz ilość egzekucji nie ma wpływu na wysokość sumy wolnej od potrąceń – komornik może zająć konto bankowe emeryta i zabrać na poczet spłaty długów obowiązujący maksymalny procent świadczenia. Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza możliwe potrącenie z emerytury?

Sprawdź!
Czy komornik może zabrać całą wypłatę z umowy zlecenie?

Oblicz, ile komornik zajmie z twojej emerytury!

 1. Z kwoty emerytury brutto oblicz wartość netto;
 2. Ustal maksymalny procent potrącenia zgodnie z rodzajem należności;
 3. Wylicz procent potrącenia od wartości brutto.
 4. Odejmij od emerytury netto procent, który wyliczyłeś w punkcie 3.;
 5. Porównaj wynik z kwotą wolną od zajęcia.

Jeśli wynik jest niższy od kwoty wolnej, komornik zabiera całą nadwyżkę nad kwotę wolną od potrąceń. Jeśli wynik jest wyższy – komornik zajmie dokładnie taką kwotę.

Czy komornik ma prawo zająć emeryturę KRUS?

Komornik może zająć zarówno świadczenia z ZUS, jak i emerytury rolnicze z KRUS. W tym przypadku również komornik nie ma prawa zająć sumy wolnej od potrąceń. Zasady egzekucji oraz kwoty, których komornik nie ma możliwości zabrać, są dokładnie takie same, jak w opisywanych przez nas emeryturach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z prawem komornik może więc pobierać pieniądze na spłatę wierzytelności z emerytur z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Wiesz już, ile komornik może zabrać z emerytury. Nie jest tajemnicą, że kredyty i inne wierzytelności powinny być spłacane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeśli nie jesteś w stanie spłacić swoich należności w terminie, świat się nie zawali! Komornik nie będzie mógł zostawić cię bez środków do życia. Komornik może zabrać z pensji bądź emerytury wyłącznie określoną sumę pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *