Jak długo komornik może prowadzić egzekucję? Jakie wygląda egzekucja komornicza? Czy dług ulega przedawnieniu?

Zastanawiasz się, jak wierzyciel odzyska swoje pieniądze? Jako dłużnik jesteś zobowiązany do uregulowania długu. Wierzyciel zawsze ma prawo wszcząć postępowanie sądowe. Sprawdź, jak długo komornik może prowadzić egzekucję.

Wszelkiego rodzaju egzekucje komornicze to dość skomplikowana kwestia. Kiedy sąd nada tytuł wykonawczy w ramach postępowania, rozpoczyna się praca komornika. Pamiętaj, że komornik ma pełne prawo zająć majątek dłużnika, aby spłacić należność wobec wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Są to jednak skrajne sytuacje, do których dochodzi niezmiernie rzadko. Masz problem ze spłatą wierzytelności? Komornik chce zająć środki z tytułu twojego wynagrodzenia? Sprawdź, jak długo komornik może prowadzić egzekucję oraz jakie świadczenia może zająć.

Jak komornik prowadzi egzekucję? Metody odzyskiwania długu od dłużnika

Komornik ma wiele możliwości odzyskiwania długu w ramach egzekucji. Do najpopularniejszych form czynności egzekucyjnych, zaliczamy:

 • zajęcie rachunku bankowego;
 • egzekucję wynagrodzenia z umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło;
 • egzekucję renty i emerytury;
 • zajęcie nieruchomości oraz ruchomości.
Sprawdź!
Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty? Czy 13. emerytura jest kwotą wolną od zajęcia komorniczego? Sprawdź to!

Z wykorzystaniem powyższych metod komornik sądowy może odzyskać dług. Roszczenie wobec dłużnika widnieje dotąd, aż ten nie spłaci całości zobowiązania wraz z kosztami egzekucji i sądu. Wniosek o wszczęcie postępowania zawsze składa pożyczkodawca bezpośrednio do sądu. Kiedy ten wyda prawomocny tytuł egzekucyjny, nie ma już odwrotu. Kodeks postępowania cywilnego z góry zakłada możliwość nałożenia nakazu zapłaty zobowiązania na daną osobę. W przypadku braku polubownego uregulowania zadłużenia sprawę przejmuje komornik sądowy.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję? Od czego zależy czas egzekucji?

Komornik rozpoczyna swoją pracę wtedy, kiedy ma do tego podstawy prawne. Wykonalność wyroku sądowego to obowiązek osoby pełniącej funkcję komornika. Zastanawiasz się, jak długo komornik może prowadzić egzekucję? Czas trwania tego procesu zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Kiedy zaległość nie jest duża, odzyskiwanie wierzytelności najczęściej kończy się w czasie kilku miesięcy. Zaległość sięga nawet kilkuset tysięcy złotych? W takich sytuacjach sprawy postępowania egzekucyjnego ciągną się latami.

Praca komornika trwa do czasu, aż nastąpi uregulowanie roszczenia

Pamiętaj, że pokrycie kwoty zaległości wobec wierzyciela to nie wszystko. Kiedy w grę wchodzi także praca komornika, do kosztów, które pokryje dłużnik, zaliczamy także:

 • odsetki umowne;
 • koszty procesu sądowego;
 • koszty egzekucji komorniczej.

Jeśli dłużnik nie osiąga zbyt wysokich dochodów i nie ma możliwości szybkiego uregulowania zobowiązania, czas trwania egzekucji może wynosić nawet kilkanaście lat.

Sprawdź!
Czy komornik może sprzedać połowę mieszkania : pełna odpowiedź i wyjaśnienie

Co w przypadku śmierci osoby zadłużonej?

Dopóki osoba zadłużona żyje, a kwota zobowiązania nie została zaspokojona, komornik ma prawo do działania. Co ciekawe, po śmierci dłużnika jego spadkobiercy mogą odziedziczyć także zobowiązania. Aby tego uniknąć, wystarczy:

 • odrzucić spadek;
 • zrzec się prawa do spadku, czyli dziedziczenia.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję? Postępowanie komornicze a przestawienie długu

Odzyskanie zaległych należności z nieruchomości jest jak najbardziej możliwe. Warunkiem jest jednak to, aby dłużnik posiadał na własność daną nieruchomość. Komornik może ją przejąć w całości na poczet spłaty wierzytelności lub zajmie znajdujące się w niej dobra. Pamiętaj, że wniosek o wszczęcie egzekucji składa zawsze wierzyciel. Zastanawiasz się, czy możliwe jest odwołanie długu? W niektórych przypadkach tak. W praktyce jednak następuje to bardzo rzadko.

Według prawa wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy od sądu ma od 6 do 10 lat na złożenie wniosku do komornika o egzekucję na podstawie klauzuli wykonalności. Pamiętaj, że kiedy od czasu uprawomocnienia się tytułu egzekucyjnego minęło 6 lub 10 lat, komornik prawdopodobnie odmówi wszczęcia jakichkolwiek działań egzekucyjnych. Kiedy jednak taka sytuacja nie ma miejsca, dłużnik ma prawo złożyć powództwo przeciwegzekucyjne do sądu.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Do umorzenia postępowania egzekucyjnego dochodzi, kiedy upłynął czas na jego realizację lub istnieją przesłanki, że zobowiązanie zostało już uregulowane. Dodatkowo każdy wniosek o wszczęcie egzekucji przerywa bieg terminu przedawnienia. Jeśli wierzyciel dba o terminowe składanie wniosków, odzyskiwanie należności może trwać praktycznie w nieskończoność.

Sprawdź!
Jak dogadać się z komornikiem i odzyskać spokój

Co komornik ma prawo zająć w ramach egzekucji?

W celu zaspokojenia potrzeb wierzyciela komornik może przejąć np. pensję. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę to najczęściej wykonywana czynność w takich sytuacjach. Komornik na wniosek wierzyciela podejmuje się wszelkich działań, aby doprowadzić do spłaty zadłużenia. W tym celu taka osoba może dokonać egzekucji:

 • pensję z tytułu umowy o pracę, zlecenie, dzieło, renty i emerytury;
 • ruchomości i nieruchomości;
 • oszczędności na rachunkach bankowych.

Warto mieć na uwadze, że na etapie egzekucji komorniczej zajęciu nie podlegają alimenty i świadczenia socjalne. Komornik ma obowiązek pozostawić dłużnikowi środki potrzebne do życia. Kiedy pensja dłużnika nie przekracza najniższej krajowej, komornik nie może dokonać zajęcia z tego tytułu.

Czego nie zajmie komornik w ramach egzekucji?

Komornik nie może przejąć przede wszystkim przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, bielizny oraz odzieży. Zapamiętaj, że egzekucji nie podlega także żywność, opał oraz zwierzęta gospodarstwa domowego. Masz w nieruchomości narzędzia do wykonywania pracy zawodowej? Te elementy nie podlegają zajęciu komorniczemu.

Czy można uniknąć egzekucji przez komornika?

Oczywiście, że możesz uniknąć egzekucji komorniczej. Wystarczy, że na etapie postępowania sądowego dojdziesz do polubownego rozwiązania sprawy. Ustal z wierzycielem termin spłaty zobowiązania, a na pewno unikniesz czynności egzekucyjnych. To jedyna opcja, jaka pozwoli ci na uniknięcie nieprzyjemności związanych z zajęciem majątku na poczet spłaty zobowiązania.

Co, kiedy komornik nie ma z czego pobrać środków na spłatę zobowiązania?

W takiej sytuacji nie następuje anulowanie egzekucji. Komornik zajmuje wszelkie dobra, czyli dobytek i nieruchomości należące do dłużnika. Następnie w ramach licytacji te są sprzedawane, a środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone na pokrycie zobowiązania wobec wierzyciela.

Sprawdź!
Jakich świadczeń nie może zabrać komornik? Co podlega egzekucji? Co komornik może zająć?

Egzekucja komornicza – czy można złożyć skargę?

Każdy, kto podlega egzekucji komorniczej, ma pełne prawo do złożenia skargi na komornika. Masz podejrzenia, że komornik nie działa zgodnie z prawem? Zgłoś ten fakt do odpowiedniego urzędu. Do realizowania postępowania egzekucyjnego komornik musi mieć mocne podstawy oraz orzeczenie sądu. Dokładnie sprawdź swoje prawa i obowiązki w takiej sytuacji. Dzięki temu unikniesz wielu nieprzyjemności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *