Jakich świadczeń nie może zabrać komornik? Co podlega egzekucji? Co komornik może zająć?

Masz długi? Nie spłacasz ich regularnie? W takiej sytuacji przygotuj się na wizytę egzekutora. Takie sytuacje nie należą do najprzyjemniejszych. Sprawdź jednak, jakich świadczeń nie może zabrać komornik, a co podlega egzekucji.

Kiedy sprawa długu trafia do działu windykacji, zaczyna się prawdziwa przeprawa. Unikaj tego typu sytuacji. Pamiętaj, że zajęcia egzekucyjne to ostateczność. Banki oraz firmy pożyczkowe dążą najczęściej do porozumienia z dłużnikiem. Osoba pełniąca funkcję komornika nie może wykorzystać środków pochodzących z zasiłków socjalnych oraz innych świadczeń. Pamiętaj, że egzekutor to funkcjonariusz publiczny. Osoba na tym stanowisku posiada pełne uprawnienia do ściągania należności od dłużników. Jakich świadczeń nie może zabrać komornik? Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie, znajdziesz poniżej.

Jak działa urząd komornika? Najistotniejsze informacje

Praca osoby na takim stanowisku to wymagające i przede wszystkim stresujące zajęcie. Kontakt z dłużnikami nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Pamiętaj, że egzekutor to osoba, która ma wszelkie uprawnienia do ściągania należności na poczet spłaty wierzytelności. Kodeks postępowania cywilnego jasno wskazuje, co może, a czego nie może egzekutor w ramach egzekucji. Zablokowany rachunek bankowy to najczęściej wybierana przez komorników forma odzyskiwania długów.

Sprawdź!
Czy komornik może zająć rentę rodzinną na dziecko: ochrona świadczeń

Czy komornik może zająć twoją pensję na koncie bankowym?

Zastanawiasz się, czy twoja pensja na koncie jest bezpieczna? Jeśli masz długi wobec wierzycieli, niestety nie zaśniesz spokojnie. Zarówno emerytura, wynagrodzenie za pracę, jak i oszczędności mogą zostać zajęte przez urząd egzekutora na poczet spłaty zobowiązania. Bank lub firma pożyczkowa musi zgłosić fakt pojawienia się długu do sądu, lub bezpośrednio do komornika. Tylko na tej podstawie rozpocznie się prowadzenie czynności egzekucyjnych.

Komornik – czego nie może przejąć?

Komornik nie może przejąć przede wszystkim narzędzi potrzebnych dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej. Wyjątkiem w tym przypadku są jednak pojazdy mechaniczne oraz przedmioty użytku domowego. Egzekutor ma pełne prawo do zajęcia minimalnego wynagrodzenia na koncie bankowym. Świadczenia rodzinne oczywiście nie podlegają egzekucji. Pamiętaj też, że urzędnik sądowy nie może przejąć twoich rzeczy do praktyk religijnych oraz nauki.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Wszelkie świadczenia alimentacyjne, 500 plus oraz świadczenia pieniężne od instytucji państwowych nie podlegają egzekucji. Egzekutor przekroczy swoje uprawnienia jeśli zajmie środki pochodzące z zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego oraz porodowego. Poznaj swoje prawa i nie daj się oszukać. Komornik podczas zajęcia rachunku bankowego nie zawsze wie, z jakiego tytułu zostały pozyskane środki na koncie. W tym celu złóż stosowne wyjaśnienia, a jak najszybciej odzyskasz dostępne na koncie pieniądze.

Egzekucja – co może zarezerwować komornik?

Co jednak w sytuacji braku spłaty zobowiązania wobec banku lub firmy pożyczkowej? Kiedy sprawa trafi do sądu, a wyrok ma tytuł wykonawczy, egzekutor może zabrać nawet połowę pensji z wykonywanej pracy zawodowej. W tym przypadku dochody pozyskiwane na podstawie umowy o pracę, renty oraz emerytury w pełni podlegają egzekucji. Dla renty i emerytury egzekutor może przejąć maksymalnie jedną czwartą całej otrzymywanej na rachunek bankowy sumy. Ogólnie rzecz biorąc, komornik ma prawo do zajęcia:

 • konta bankowego;
 • wynagrodzenia za pracę;
 • nieruchomości;
 • wierzytelności;
 • ruchomości (auto, sprzęt AGD i inne);
 • praw autorskich;
 • środków w akcjach i papierach wartościowych.
Sprawdź!
Jak długo komornik może prowadzić egzekucję? Jakie wygląda egzekucja komornicza? Czy dług ulega przedawnieniu?

Na jakiej podstawie przeprowadza się postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne przeprowadzane jest najczęściej w ramach prawomocnego wyroku sądu. Zajęcie majątku dłużnika to jednak ostateczność. W pierwszej kolejności wierzyciel zawsze stara się dojść do porozumienia. Pamiętaj, że komornik nie może zużytkować całego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na koncie bankowym zawsze pozostanie równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia.

Zajęcia egzekucyjne a limity

Liczba wolna od zajęcia egzekucyjnego to równowartość minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że kwota wolna od potrąceń jest dość znaczna. Egzekucja wynagrodzenia za pracę jest możliwa tylko wtedy, kiedy dochód dłużnika przekracza najniższy poziom krajowych zarobków. Wyjątek stanowią zajęcia alimentacyjne. W tym przypadku egzekutor ma prawo przejąć tylko 50 lub 60% pensji. Jeśli chodzi o emerytury, egzekutor przejmie jedynie mniej niż równowartość 25% minimalnego wynagrodzenia.

Kto składa wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego?

Egzekutor nie może zabrać świadczenia z pensji sumy większej, niż ta określona w przepisach. Dzięki temu dłużnicy są odpowiednio zabezpieczeni przed zajęciem wszystkich środków potrzebnych do życia. Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej składa najczęściej wierzyciel bezpośrednio do urzędu lub banku. Dopiero na podstawie prawomocnego wyroku sądu, egzekutor przystępuje do egzekucji z ruchomości.

Wszystkie przedmioty należące do dłużnika zostaną zajęte jeśli komornik stwierdzi, że mają kluczową wartość. Komornik na wniosek wierzyciela dokonuje egzekucji i zajęć komorniczych przedmiotów i nie tylko. Te następnie są licytowane, a suma sprzedaży przeznaczona na spłatę długów i pokrycie kosztów komorniczych. Egzekutor może prowadzić kilka spraw jednocześnie. O ostatecznym przebiegu sprawy zawsze decyduje sąd. Komornik ma jedynie status osoby wykonującej polecenia w celu odzyskania środków na poczet spłaty długu.

Sprawdź!
Czy komornik może sprzedać dług firmom windykacyjnym: co warto wiedzieć

Jakich świadczeń komornik nie może zająć? Najistotniejsze zmiany w przepisach

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę to nie jedyna opcja, jaką do dyspozycji ma osoba na stanowisku komornika. Dokonywanie zajęcia odbywa się też poprzez zabezpieczenie środków na koncie bankowym. To odbywa się pod rygorystycznymi warunkami, o jakich jest mowa powyżej. Egzekutor aktualnie nie zabierze:

 • 50% środków przysługujących w ramach diety dla podróży służbowych;
 • stypendiów i świadczeń socjalnych;
 • świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • świadczeń z pomocy społecznej (tę kwestię reguluje Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593);
 • wierzytelności przypadających na dłużnika;
 • świadczeń integracyjnych.

Szczegółowe przepisy odnośnie tego, co może zająć egzekutor, znajdziesz w Kodeksie Cywilnym. Pamiętaj, że nieco innymi prawami rządzi się egzekucja komornicza rolników. W tym przypadku z egzekucji zwolnione są:

 • zwierzęta gospodarskie;
 • nawozy;
 • zapas opału na pół roku;
 • budynki gospodarcze;
 • narzędzia i urządzenia rolnicze.

Oczywiście nie jest to cała lista przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Masz długi i nie wiesz, jakich świadczeń nie może zabrać komornik? Koniecznie skorzystaj z pomocy prawnika. Egzekutor zgodnie z prawem musi pozostawić dłużnikowi środki wystarczające do życia. Teraz już wiesz, że nawet egzekucja długu nie musi zakończyć się twoją klęską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *