Ile komornik może zabrać z konta? Czy emerytura podlega egzekucji? Czy egzekutor może zająć cały rachunek bankowy?

Zastanawiasz się, ile komornik może zabrać z konta dłużnika? Wynagrodzenie przelewane na rachunek bankowy w pewnym stopniu jest bezpieczne. Wiele zależy od typu zadłużenia. Dowiedz się, jaka jest kwota wolna od zajęcia.

W Polsce wiele osób ma problemy ze spłatą długów wobec banków i firm pożyczkowych. Tego typu sprawy często trafiają do sądu, a następnie egzekucji komorniczej. Otrzymujesz wynagrodzenie za pracę na konto? Boisz się, że komornik zajmie całą twoją pensję? Komornik ma prawo do zajęcia jedynie części twojego wynagrodzenia. Minimalna kwota, jaka musi pozostać na rachunku bankowym, jest określona w ustawie. Pracujesz na podstawie umowy o pracę? W takiej sytuacji masz o wiele więcej możliwości, aniżeli osoby posiadające umowę zlecenie lub o dzieło. Sprawdź, ile komornik może zabrać z konta dłużnika w ramach egzekucji długu.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika – o czym warto wiedzieć?

Chcesz wiedzieć, czy komornik może zająć konto bankowe z tytułu egzekucyjnego? Jak najbardziej, ale tylko pod pewnymi warunkami. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem bankowym kwota wolna od zajęcia komorniczego jest równoznaczna z najniższym wynagrodzeniem w kraju. W 2022 roku minimalna płaca wynosi 3010 złotych brutto. Oznacza to, że komornik nie ma prawa zająć twojego wynagrodzenia mieszczącego się w tym pułapie.

Sprawdź!
Czy można dogadać się z wierzycielem mając już komornika

Ile komornik może zabrać z konta?

Komornik nie może zająć z twojego wynagrodzenia zbyt wiele. Zarabiasz najniższą krajową lub mniej? W takiej sytuacji nie obawiaj się o zajęcie wynagrodzenia na poczet długu. Kodeks postępowania cywilnego mówi wprost, że dłużnik musi mieć dostęp do kwoty 2363,56 złotych netto na własne potrzeby. Kwota ulgi wynosząca równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczy tylko osób pracujących w ramach umowy o pracę. Ta zasada nie dotyczy jednak długów alimentacyjnych. W tym przypadku komornik ściągnie niezapłacone alimenty nawet z kwoty będącej najniższą krajową w Polsce.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia w 2022 roku? Najważniejsze informacje

Komornik może zabrać z pensji tylko jej określoną w ustawie część. Zgodnie z prawem komornik zajmuje tylko 50% wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. W tym przypadku uwzględnia się także kwotę wolną od zajęcia. Wszystkie dochody powyżej minimalnej krajowej są do dyspozycji egzekutora. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej zarabiasz, tym więcej środków przejmie komornik. Pamiętaj też, że powyższe informacje dotyczą tylko umowy o pracę oraz długów innych, niż te alimentacyjne.

Długi alimentacyjne a umowa o pracę – co może zrobić komornik sądowy?

Masz zobowiązania wobec dzieci? Komornik ściga cię za długi alimentacyjne? W takiej sytuacji komornik ma pełne prawo ściągać należność z 60% twojego wynagrodzenia. Nawet jeśli zarabiasz najniższą krajową, również ta kwota objęta jest egzekucją. W przypadku egzekucji długów alimentacyjnych komornik nie ma litości. Z twojego rachunku zostanie zajęte nawet 100% wynagrodzenia, które nie jest pozyskiwane w ramach umowy o pracę. Pamiętaj o tym, jeśli masz jakiekolwiek zobowiązania wobec dzieci. Brak spłaty alimentów jest traktowany bardzo restrykcyjnie przez sądy oraz komorników. Ureguluj należności w terminie, a unikniesz wielu nieprzyjemności i dodatkowych kosztów z tytułu egzekucji komorniczej.

Sprawdź!
Czy komornik może zająć odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Blokada konta bankowego przez komornika – jak to wygląda w praktyce?

Pamiętaj, że komornik ma pełne prawo zająć twoje wynagrodzenie z tytułu renty, emerytury oraz środków otrzymanych w ramach umowy o pracę, zlecenie oraz umowy o dzieło. W praktyce komornik ma pełne prawo do blokady środków na koncie bankowym z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. Bank zawsze w pierwszej kolejności zostanie powiadomiony o działaniach komornika. Twoje długi nie mają charakteru alimentacyjnego? W takim przypadku wciąż masz dostęp do swoich finansów. Kiedy jednak komornik zajmie wszystkie środki na twoim koncie bankowym, nie zrealizujesz:

  • płatności kartą;
  • przelewów online;
  • transakcji mobilnych;
  • wypłaty środków w bankomatach.

Co ciekawe, kiedy komornik zajmie twoje konto w banku, nie złożysz też wniosku o kredyt lub pożyczkę.

Czy da się uniknąć blokady rachunku przez komornika?

Komornik na koncie zajmie wszystkie środki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cała procedura zajęcia odbywa się przez internet. Zastanawiasz się, kiedy blokada rachunku bankowego zostanie zdjęta? Masz dwie opcje:

  • spłata całości zadłużenia;
  • złożenie wniosku o niesłuszne zajęcie środków na koncie.

Komornik ma dostęp do systemów informatycznych, gdzie znajdują się informacje o posiadanych przez dłużnika rachunkach w banku. Nie unikniesz w żaden sposób zajęcia komorniczego.

Umowa zlecenie a egzekucja. Ile komornik może zabrać z konta?

W przypadku umowy zlecenia komornik ma prawo zająć nawet 100% wynagrodzenia. Są jednak pewne warunki, dzięki którym unikniesz ryzyka zajęcia całości wynagrodzenia. Poinformuj komornika o przywilejach, które ci przysługują, a mianowicie:

  • jesteś osobą fizyczną;
  • otrzymujesz wynagrodzenie regularnie na konto;
  • umowa zlecenie to twoje jedyne źródło dochodu;
  • umowa trwa od co najmniej kilku miesięcy.
Sprawdź!
Czy komornik może zająć umowę zlecenie: jak sprawdzić czy nie tracisz

Jeśli spełniasz powyższe warunki, komornik prawdopodobnie nie zajmie całości twojego wynagrodzenia na koncie bankowym. Kiedy dostarczysz mu niezbędne dokumenty, prawdopodobnie zostaniesz objęty taką samą ochroną, jak w przypadku umowy o pracę. Komornik zajął 100% wynagrodzenia, mimo spełnienia powyższych warunków? Koniecznie złóż na niego skargę listowną. W tym przypadku ulga również nie dotyczy zobowiązań alimentacyjnych.

Umowa o dzieło a komornik. Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

W kwestii umowy o dzieło obowiązują inne zasady. Egzekucja z rachunku bankowego w tym przypadku obejmie 100% otrzymywanego wynagrodzenia. Wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika pobierane są w dowolnej wysokości. Dla osób pracujących na umowie o dzieło nie obowiązują żadne limity kwotowe. W tym przypadku to komornik ma pełną władzę do zarządzania środkami na rachunku bankowym. Pracujesz tylko na podstawie umowy o dzieło? Masz spory problem, gdyż komornik prawdopodobnie pozbawi cię środków do życia.

Wiesz już, ile komornik może zabrać z konta bankowego. Pamiętaj, że ma prawo do zajęcia jedynie części twojego wynagrodzenia, a w razie nieprawidłowości możesz złożyć skargę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *